Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla P" />
Ten przedmiot jest niedostępny. Przeglądaj podobne produkty w kategorii: Praca, Warszawa
Praca Pielęgniarka / Pielęgniarz
 

Pielęgniarka / Pielęgniarz

firmowe
Dodano: 16 marca 2023
|
ID oferty: 6266
 • Typ umowy: umowa o pracę
 • Forma zatrudnienia: pełny etat

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie min. średnie z zakresu pielęgniarstwa,

2) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

3) mile widziane kursy kwalifikacyjne w zakresie szczepień ochronnych, EKG, audiometrii, spirometrii,

4) komunikatywność i empatia w stosunku do pacjentów,

5) punktualność, sumienność, dokładność w wykonywaniu obowiązków,

6) gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.

Zakres podstawowych czynności:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie między innymi: przygotowywanie gabinetów zabiegowych, lekarskich i diagnostycznych poprzez sprawdzanie ich stanu gotowości do świadczenia usług medycznych, realizacja świadczeń pielęgniarskich w zakresach profilaktycznym, diagnostycznym, wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z procedurami, zajmowanym stanowiskiem, specyfiką komórki organizacyjnej świadczącej usługi medyczne, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,

 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,

 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego,

 • Możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia.

 • Praca od poniedziałku do piątku – wolne weekendy i święta.

 • Łatwy dojazd wieloma środkami komunikacji zarówno do głównej siedziby jak i Filii.

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • List motywacyjny,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji przez SPL DLA PW SPZOZ W WARSZAWIE zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie.

Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i list motywacyjny z dopiskiem „PIELĘGNIARKA” lub „PIELĘGNIARZ” prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Dodatkowe informacje:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Rekrutacji tel. (22) 526-44-52

Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

—————————————————————————————————————–

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SPZOZ w Warszawie jest możliwy pod adresem e-mail [email protected]

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.

2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”

Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Twoja ocena: oceń ofertę
Ocena oferty: 0 - 0 głosów

Ogłoszenia podobne

Płaca od: 5 623 zł

Telefon: 225264452 pokaż
Adres: Warszawa, mazowieckie
Użytkownik: @Rekrutacja1
OgloszeniaWarszawa.pl - bezpłatne ogłoszenia w Twoim mieście.
facebook